CNG of LPG, waar zit het verschil?

LPG (Liquefied Petroleum Gas) bestaat uit een mengsel van gassen dat als restproduct over blijft na olieraffinage, terwijl CNG (Compressed Natural Gas) puur aardgas is die onder druk staat. De tankdruk voor CNG is daarmee veel groter dan die van LPG waardoor u geen CNG kan tanken in een LPG auto of andersom.

Het grote voordeel van CNG is dat het momenteel het meest milieuvriendelijk en zuinigste alternatief is voor diesel, benzine of LPG. Daar er weinig verschil is op vlak van CO2 uitstoot tussen LPG en CNG, stoot CNG heel wat minder fijnstof en stikstof uit.

Hoe voordeliger hoe duurder? Niets is minder waar, CNG of aardgas is het voordeligst wat de brandstofkost betreft in vergelijking met diesel, benzine en elektrische wagens en zorgt zelf voor lagere onderhoudskosten.